จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่  10-11 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back