จป.เทคนิค (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 25 - 26 - 27  กันยายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

 

 

Back