จป.หัวหน้างาน (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค) จังหวัดสระบุรี

อบรมวันที่  2 - 3 สิงหาคม2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back