จป.เทคนิค (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค) จังหวัดสระบรี

อบรมวันที่ 23 - 24 - 25 กรกฎาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

 

 

Back