จป.บริหาร(ญี่ปุ่น)อยุธยา

รงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อบรมวันที่ 26 - 27  มิถุนายน  2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back