จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back