จป.หัวหน้างาน (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back