จป.หัวหน้างาน (ปราจีนบุรี)

โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back