จป.หัวหน้างาน (ปราจีนบุรี)

โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมวันที่ 5 - 6 เมษายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back