คปอ. (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่  4-5 เมษายน 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

Back