จป.บริหาร (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back