จป.หัวหน้างาน (ปราจีนบุรี)

โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back