จป.บริหาร (ปราจีนบุรี)

โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี

อบรมวันที่ 8-9 มีนาคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back