จป.หัวหน้างาน (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค) จังหวัดสระบุรี

อบรมวันที่  22  - 23  กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back