จป.บริหาร(ญี่ปุ่น)อยุธยา

รงแรมแอมโปร เรสซิเดนซ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

อบรมวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back