จป.หัวหน้างาน (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 30-31 มกราคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back