จป.หัวหน้างาน (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค) จังหวัดสระบุรี

อบรมวันที่ 25 - 26  มกราคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back