จป.บริหาร (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค)  จังหวัดสระบุรี

อบรมวันที่ 10 - 11 มกราคม 2561

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back