จป.หัวหน้างาน (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค) จังหวัดสระบุรี

อบรมวันที่ 21 - 22  ธันวาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back