จป.เทคนิค (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล 3 (หนองแค) จังหวัดสระบุรี

อบรมวันที่ 28 - 29 - 30  พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

 

 

Back