จป.หัวหน้างาน (อยุธยา)

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 21 - 22  พฤศจิกายน 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back