จป.หัวหน้างาน ( อยุธยา )

โรงแรมแอมโปเรสซิเด้นท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน 

 

Back