จป.หัวหน้างาน (สระบุรี)

ร้านอาหารริมชล (หนองแค) จังหัดสระบุรี

อบรมวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2560 

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

 

Back