3.3 หลักสูตร ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

  • หลักสูตร (EMS-001) 14001.2015 Requirement
  • หลักสูตร (EMS-002) ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามระบบมาตรฐานแบบรวม

 

ต้องการรายละเอียดหรือใบสมัครกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 035-702-324 มือถือ 085-834-6200 , 089-615-4213