3.2 หลักสูตร ด้านระบบคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS16949:2015

  • หลักสูตร (TS001) TS16949  Requirement&Implementation
  • หลักสูตร (TS002) การตีความข้อกำหนด TS-16949.2009
  • หลักสูตร (TS003) Internal Audit TS-16949.2009

 

ต้องการรายละเอียดหรือใบสมัครกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 035-702-324 มือถือ 085-834-6200 , 089-615-4213