2.หลักสูตรด้านการปรับปรุงด้านผลผลิต , ควบคุมคุณภาพการผลิต
   (Productivity Improvement Technique )

 • หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • หลักสูตร PDCA วงจรการบริหารคุณภาพ
 • หลักสูตร QCC Kaizen ความคล้ายที่แตกต่าง
 • หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน
 • หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • หลักสูตร การควบคุมคุณภาพ
 • หลักสูตร การจัดทำมาตรฐานและการตรวจประเมิน 5ส.
 • หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างยั่งยืน
 • หลักสูตร การทำงานในเชิงคิดบวก
 • หลักสูตร การบริหารและการวางแผนการผลิต
 • หลักสูตร การบริหารการผลิต 6 วัน
 • หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการทำกิจกรรมข้อเสนอแนะ
 • หลักสูตร การพัฒนา 10 Competencies สู่ยอดหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร การพัฒนางานด้วยกลุ่มคุณภาพ QCC
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้นำในตัวเอง
 • หลักสูตร การลดต้นทุนและความสูญเปล่า อ.นุกูล
 • หลักสูตร การวิเคราะห์และปรับปรุงงานในการเพิ่มผลผลิต
 • หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกที่ดี
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกที่ดีและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
 • หลักสูตร กิจกรรม 5ส. ให้เกิดประสิทธิผล for LGC
 • หลักสูตร กิจกรรม 5ส.

 

ต้องการรายละเอียดหรือใบสมัครกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 035-702-324 มือถือ 085-834-6200 , 089-615-4213