หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย 30/11/60

อยุธยาซิตี้พาร์ค อ.พงษ์ศักดิ์ เคมาชัย และ อ.ดวงรุ่ง มงคลหมู่

หลักสูตร จป.บริหาร รร.แมนฮัตตัน

อ.สัมฤทธิ์ และ อ. วิษณุ

อบรม จป.บริหารญี่ปุ่น ฮตาชิ เมทัล อยุธยา

อ.สุนทร หาญณรงค์

ภาพกิจกรรม 

อบรมหลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

เดือน พฤษภาคม 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม  อบรมหลักสูตร KYT

เดือน เมษายน 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม 

อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย

เดือน เมษายน 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา