ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com
ติดต่อลงโฆษณากับ Konayutthaya.com

หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ

รายชื่อโรงงานในอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
เรามีรายชื่อโรงงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
76
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
111
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน
2
แห่ง
ย่านเสนา-บ้านแพน
9
แห่ง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
143
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร
43
แห่ง
แฟคตอรี่แลนด์ – ย่านวังน้อย
196
แห่ง
นอกเขตอุตสาหกรรม
801
แห่ง
รวม
1,379
แห่ง
จังหวัดปทุมธานี
 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
4
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
175
แห่ง
นอกเขตอุตสาหกรรม
131
แห่ง
รวม
310
แห่ง
จังหวัดสระบุรี
41
แห่ง
จังหวัดนนทบุรี
948
แห่ง
รวมทั้งสิ้น
2,678
แห่ง

ทะเบียนโรงงานจะประกอบด้วย
1. ชื่อบริษัทภาษาไทย
2. ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
3. ที่อยู่ภาษาไทย
4. เบอร์โทรศัพท์
5. เบอร์แฟกซ์
6. ผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นกลุ่มนวนคร)
ดูตัวอย่างทะเบียนโรงงาน
ต้องการสั่งซื้อทะเบียนโรงงาน
หน้าคนอยุธยาศูนย์ฝึกอบรม LGC¢èÒÇÊÒà ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ
Learning & Growth Consulting Center Co.,Ltd.
เลขที่ 253 หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 035 – 702324 แฟกซ์ 035 – 702325 มือถือ 086-31333775 , 085-8346200 , 089-8902500 อีเมล์:
lgc@konayutthaya.com